Find os på Parallelvej 8, 9900 Frederikshavn
 Åbent alle ugens dage - prøv vores 4 bassiner
  Find os på Parallelvej 8, 9900 Frederikshavn

Hygiejne- og ordenreglement

SVØMMEHALLENS VANDKVALITET AFHÆNGER AF HVOR GODT DU VASKER DIG I FORBINDELSE MED DIT BESØG.

Vi har udarbejdet en folder som forklarer om hygiejne i svømmehallen på en sjov og pædagogisk måde – du kan downloade folderen… her.

1 gæst som ikke vasker sig, forurener ligeså meget som 25 gæster der vasker sig.

Hygiejne- og ordensreglement

 • Al benyttelse af badet sker på de besøgendes eget ansvar
 • Uterlig eller beruset optræden medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Alle gæster skal – inden de går i vandet – vaskes grundigt uden badetøj, ligesom håret skal vaskes.
 • Efter toiletbesøg og saunabesøg skal man vaskes påny.
 • Alle badegæster skal være iført rent og normalt badetøj. Ingen undertøj.
 • Direkte forurening af vandet ved spytning, næsepudsning, urinering o.l må ikke finde sted.
 • Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder.
 • Affald skal lægges i de opstillede affaldsbeholdere.
 • Hensynsløs behandling af inventar, beplantning m.v medfører erstatningskrav.
 • Flasker og glas må ikke medbringes i svømmehallen.
 • Medbragt mad og drikkevarer må ikke indtages i svømmehallen.
 • Badepersonalets anvisninger for benyttelse af anlægget skal straks efterkommes. I modsat fald bortvises gæsten.
 • Personer som lider af smitsomme sygdomme må ikke benytte bassinerne.
 • Mindre børn der ikke er renlige skal have en vandtæt ble på samt badedragt eller badebuks, hvis der skulle ske uheld.

Her er en liste over de mest almindelige:

 • Influenza
 • Corona
 • Diarre
 • Mæslinger
 • Skoldkopper
 • Lussinge syge
 • Meningitis
 • Tuberkulose
 • Halsbetændelse
 • Bihulebetændelse
 • Mellemørsbetændelse
 • Lungebetændelse
 • Bronchitis
 • Kighoste
 • Legionærsyge

Gæster med fodvorter må kun benytte bassinerne, hvis de er under lægebehandling, hvilket vil sige, at fodvorterne enten er frosset eller brændt væk.

Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte svømmehallens personale.SVØMMEHAL

I Frederikshavn Svømmehal har du mulighed for at benytte et af vore 4 bassiner, hvoraf de 3 har en behagelig temperatur på 33 grader.RELAX

DAMPBADET er indrettet med en varmesten, to wellness brusere, en flot drikkefontæne og sidst men ikke mindst et stort halvrundt dampbad.FITNESS

I Frederikshavn Svømmehals fitnessafdeling har vi nu opdelt vore faciliteter så der er fokus på netop din foretrukne træning.AKTIVITETER

For at tilgodese de mange ønsker og behov vore gæster måtte have, uddannes svømmehallens personale indenfor forskellige aktiviteter.