BABYSVØMNING OG PLASK OG LEG

Babysvømning i Frederikshavn svømmehal foregår ved at du tilmelder dig på et af vores hold. Hvert hold går så igennem et forløb på 8 gange. Holdtræningen giver mulighed for fokus på socialt samværd med andre nybagte forældre og deres børn samt en personlig oplevelse for forældre og barn da der, maksimalt vil være 12 babyer på hvert hold. Svømmehallen har et undervandskamera til rådighed så der kan tages billeder af børnene som en varigt minde om oplevelserne på forløbet.

Plask og leg er for børn fra 1 til 3 år og deres forældre. Her videreudvikles de grundprincipper vi har arbejdet med ved babysvømning tidligere. Det er dog ikke en forudsætning at barnet har gået til babysvømning, da vi altid tilpasser øvelserne til det enkelte barn. Formålet med plask og leg er at barnet bliver trygt både i vand og under vand, og samtidigt udvikler sine svømmefærdigheder og sociale færdigheder. Vi ligger vægt på at barnet udvikler sig igennem en positiv læringsproces og at det forgår på barnet præmisser.

Har du spørgsmål kan du kontakte babysvømningsinstruktør Michelle Jensen på email: mcje@frederikshavn.dk.

Ønsker du at deltage sker dette ved personligt fremmøde I Cafe Hyggestunden, hvor du samtidigt betaler for din tilmelding. Se Cafehyggestundens åbningstider …her.

Prisen for at deltage er 520,- kr. for et forløb på 8 gange. Hvis begge forældre ønsker at deltage er der en tillægspris på 30 kr pr gang.

Tiderne for holdene er som følger:

Hold 1 : 0 –  6  måneder    mandage     11:15 – 11:45
Hold 2 : 6 – 12  måneder   mandage     11:45 – 12:15
Hold 3 : 0 –  6  måneder    fredage        16:00 – 16:30
Hold 4 : 6 – 12 måneder    fredage        16:30 – 17:00

Plask og leg 1 – 3 år.          mandage     16:15 – 16:45

HOLDSTART AUGUST 2018

Opstart mandag d. 20. August og fredag d. 24 August.

HOLDSTART OKTOBER 2018

Opstart mandag d. 22. Oktober og fredag d. 26 Oktober.

HOLDSTART JANUAR 2019

Opstart mandag d. 14. Januar og fredag d. 18 januar.

HOLDSTART APRIL 2019

Opstart mandag d. 1 april og fredag d 5. april.

 

AQUA FITNESS FOR GRAVIDE

Svømmehallen tilbyder aqua fitness for gravide. Også dette tiltag foregår som holdsvømning, hvor du får mulighed for at få rørt dig sammen med andre gravide.

Forløbet med opstart i august køre over 8 gange og først gang er onsdag d. 22 august kl 16:45. Herefter hver onsdag kl 16:45 – 17:15.

Næste forløb starter op i oktober med første gang onsdag d. 24 oktober.

Holdstart I 2019 er henholdsvis onsdag d. 16. januar og onsdag d. 3. april.

Tilmelding sker på same måde som til babysvømningen, nemlig ved at kontakte Café Hyggestunden. Betaling ved tilmelding. Mobil pay kan anvendes. Prisen er her 520,- kr. for et forløb på 8 gange.

Vel mødt i Frederikshavn svømmehal til babysvømning og svømning for gravide.

Far og søn

Med familien i centrum