Find os på Parallelvej 8, 9900 Frederikshavn
 Åbent alle ugens dage - prøv vores 4 bassiner
  Find os på Parallelvej 8, 9900 Frederikshavn

Arbejdsopgaver

LIVREDDEREN/SERVICEMEDARBEJDEREN.

”En livredder sidder da bare på en stol i svømmehallen og slapper af”. Denne udtalelse har mange af os hørt før.

Den gammeldags livredder, som kun skulle sidde i sin stol, er for længst passé.
En moderne svømmehal stiller helt anderledes krav om fleksibilitet og engagement til dens ansatte i bestræbelserne på, at yde den bedst tænkelige service overfor alle dens gæster.

Sandheden er, at jobbet er utroligt alsidigt og kaster den ansatte ud i et utal af forskellige arbejdsopgaver. Rengøring, kontrol af vandkvalitet, bundsugning af bassinerne, kundepleje, førstehjælp,…..ja man kan blive ved.
Desuden kræver jobbet at man årligt består erhvervslivredderprøven, som stiller store krav til såvel den fysiske som den faglige formåen på førstehjælpsområdet.

Hos os er livredderens hverdag groft sagt delt op i rengøringsopgaver, instruktørarbejde og halvagter. Alle vore livreddere er  instruktører i enten babysvømning, vandaerobic,  wellnessmassage eller hamammassage . Desuden er alle fastansatte saunagus instruktører.

Livredderen som halvagt
Halvagten har opsynspligt med hallens gæster og skal sørge for et godt og trygt miljø. Dette sker først og fremmest gennem forebyggelse, ved at man træder ind FØR ulykken sker. Rent praktisk sørger halvagten for at svømmehallens reglement overholdes, men er samtidig meget opmærksom på situationer som KAN udvikle sig til en ulykke. Det kunne være børn som kommer på for dybt vand, farlig leg, eller gæster som har særligt brug for overvågenhed.

Er ulykken ude, har svømmehallen en alarmeringsplan som fortæller præcist, hvem der skal gøre hvad, og i hvilken rækkefølge.
Det psykiske pres en ulykke påføre den enkelte livredder, er utrolig afhængig af i hvor høj grad han eller hun føler sig rustet til opgaven.

Halvagten sidder for det meste i hallen en halv time af gangen. Lejlighedsvis kan vagten vare længere.

Rengøring
En stor del af en livredders arbejde drejer sig om rengøring. Vort personale har selv ansvaret for rengøringen overalt i svømmehallen, fra kælder til kvist. Det, at livredderen selv klarer rengøringsopgaverne, er en stor styrke da vi jo til dagligt er sammen med de gæster som nyder godt af vor indsats. Eventuelle ønsker eller mangler kan derved hurtig efterkommes.

Aktiviteter
For at kunne tilbyde vore gæster babysvømning, vandaerobic, saunagus, wellnessmassage og hamammassage har mange af vore livreddere været på kurser i netop disse aktiviteter. Endnu en facet i livredderens mangfoldige virke.

Teknikrummet i kælderen – Svømmehallens Hjerte
Teknikerne i svømmehallen har ansvaret for at den tekniske drift i kælderen fungerer optimalt.

Svømmehallens filtersystemer sørger for at vandkvaliteten altid er i top. De 3 store sandfiltre samt 2 kulfiltre sørger for at 25 m bassinets 1500 m3 vand bliver rensethverfemte time.

For at løsne snavset fra sandfiltrene, returskylles disse mindst en gang ugentligt. En proces hvor man, så at sige, vender vandstrømmen i filtret, og leder urenhederne ud i afløbet.

Foruden sand- og kulfiltre er der tilknyttet et UV-Filter, kaldet en Clorminator til morskabsbassinets rensningsdel. Ved denne proces fjerner UV-lyset i clorminatoren urenhederne i vandet, en proces der foregår naturligt i udendørs bassiner.

Foruden vedligeholdelse og servicering af svømmehallens tekniske installationer i kælderen, løser teknikerne ligeledes forefaldende arbejdsopgaver i svømmehallens øvrige faciliteter samt i ”Café Hyggestunden.”.

Hvis nogen skulle have lyst til, ved selvsyn, at se kælderen er alle velkommen til at kontakte svømmehallen på tlf 98458800 for en aftale.SVØMMEHAL

I Frederikshavn Svømmehal har du mulighed for at benytte et af vore 4 bassiner, hvoraf det ene har en behagelig temperatur på 33 grader.RELAX

Området ved DAMPBADET er indrettet med to wellness brusere, en flot drikkefontæne og sidst men ikke mindst et stort halvrundt dampbad.FITNESS

I Frederikshavn Svømmehals fitnessafdeling har vi opdelt vore faciliteter så der er fokus på netop din foretrukne træning.AKTIVITETER

For at tilgodese de mange ønsker og behov vore gæster måtte have, uddannes svømmehallens personale indenfor forskellige aktiviteter.